Оглас за продају машине за ковертирање прикупљањем понуда

Оглас за продају машине за ковертирање прикупљањем понуда налази се у прилогу.