Одржавање видео надзора у Новом Саду

По Одлуци Скупштине града из 2009 године наплата сервиса одржавање видео надзора, вршила се преко рачуна Обједињене наплате за комунално стамбене услуге. Овом Одлуком уређује се одржавање система видео надзора а тиме обезбеђује функционисање система као и очување његове употребне и реалне вредности . Пројекат Нови Сад безбедан град ослања се на одлично функционисање више од 800 камера којима су покривени вртићи и школе, тргови, паркови и прометна места као и раскрснице. Резултати су изузетно добри и данас имамо већу безбедност деце у школама и вртићима, на улицама, могућност преноса занимљивих догађања као и десет пута мањи број прекршајних саобраћајних пријава. Уплате сервиса видео надзор допринос су овој слици града.
Одлуком од 23. Септембра 2011. овај сервис остаје на рачуну али није обавезна ставка.
Попуњена ИЗЈАВА коју можете добити и на шалтерима ЈКП ИНФОРМАТИКА биће једини валидан начин одјављивања плаћања овог сервиса.
Ова могућност на снази је у октобру и односиће се на даље плаћање.