Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова, ЈН 05/20 МВ