Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова - ЈН 01/16МВ