Обнова подршке за видео менаџмент софтвер ЈН 12/20 ОП