– Oбновa основног годишњег одржавања за Veeam Backup & Replication, ЈН 45/18 МВ