Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате, ЈН 19/18 ОП