Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате, ЈН 19/18 ОП | ЈКП Информатика

Најам опреме за штампу докумената обједињене наплате, ЈН 19/18 ОП