Изградња паралелне гране УПС напајања, ЈН 16/18 МВ | ЈКП Информатика

Изградња паралелне гране УПС напајања, ЈН 16/18 МВ