Инвестиционо одржавање сториџ система, ЈН 09/18 МВ | ЈКП Информатика

Инвестиционо одржавање сториџ система, ЈН 09/18 МВ