ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец септембар 2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 173.028 рачуна за стамбене просторе и 11.007  рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  09/2018 до 08/2021 и за пословне просторе је од 09/2018 до 08/2021 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 181 ( 1211 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.