ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  септембар 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 168.460  рачуна за стамбене просторе и 11.022 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 09/2017 до 08/2020 и за пословне просторе је од 09/2017 до 08/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 228 ( 1084 мин. број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.