ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2019

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  октобар 2019. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 165.948 рачуна за стамбене просторе и 11.222 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 10/2018 до 8/2019 и за пословне просторе је од 10/2016 до 8/2019 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 452 ( 967 број бодова  ).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.