ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019

            Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  новембар 2019. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 166.214 рачуна за стамбене просторе и 11.210 рачуна за пословне просторе.

 

             Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 11/2018 до 9/2019 и за пословне просторе је од 11/2016 до 9/2019 године.

 

 

               У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 386 ( 976 број бодова  ).

 

 

               Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.