ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  март 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 167.311  рачуна за стамбене просторе и 11.124 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 03/2019 до 01/2020 и за пословне просторе је од 03/2017 до 01/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 164 ( 1016 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.