ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2020

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  јун 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 167.759  рачуна за стамбене просторе и 11.083 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 06/2019 до 04/2020 и за пословне просторе је од 06/2017 до 04/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 303 ( 1044 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.