ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  јул 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 167.972  рачуна за стамбене просторе и 11.046 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 07/2017 до 06/2020 и за пословне просторе је од 07/2017 до 06/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 490 ( 1037 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.