ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2020

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  јануар 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 166.836  рачуна за стамбене просторе и 11.130 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 1/2019 до 12/2019 и за пословне просторе је од 1/2017 до 12/2019 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 308 ( 992мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.