ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2020

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  фебруар 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 167.210  рачуна за стамбене просторе и 11.137 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 02/2019 до 12/2019 и за пословне просторе је од 02/2017 до 12/2019 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 204 ( 1006 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.