ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  август 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 168.114  рачуна за стамбене просторе и 11.034 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 08/2017 до 07/2020 и за пословне просторе је од 08/2017 до 07/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 299 ( 1044 мин. број бодова  ).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.