ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУН ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец март 2019. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 164.323 рачуна за стамбене просторе и 11.221  рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 3/2016 до 2/2019. и за пословне просторе је од 3/2016 до 2/2019 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 600 ( 928 мин. број бодова  ).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.