Сва питања везана за правна лица и пословне просторе

Обзиром на специфичност посла, на сва питања везана за правна лица и пословне просторе - (промена седишта правног лица, назива, правног статуса, имена корисника, намене простора, корисника или власника простора и сл.) одговоре можете добити позивом на телефон 021/4895-163 или  путем имејла lokali@nsinfo.co.rs. Ми ћемо вас упутити око процедуре и документације коју треба да прибавите.