Могу ли добити рачун на део месеца?

Рачун се фактурише за цео календарски месец и није га могуће  поделити или изменити. На благајнама ЈКП "Информатика" Нови Сад могуће је извршити делимичну уплату рачуна за комунално-стамбене услуге.