Како променити име корисника на рачуну?

Сваки корисник /стар-нови/ има обавезу да о свим променама које су од значаја за утврђивање његових обавеза везаних за стамбено-комуналне услуге обавести ЈКП “Информатика” Нови Сад у року од 15 дана од дана настале промене.

У случају промене власника стана корисник се може обратити обратити ЈКП “Информатика” Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 - радно време од 7,30 до 14,30 часова. Потребно је приложити фотокопију одговарајућег документа (уговор, решење о наслеђивању, извод из земљишњих књига и сл.) и личну карту новог корисника на увид. Додатне информације на телефон (021) 4895-163 или имејл:stanovi@nsinfo.co.rs