Апликација матичар | ЈКП Информатика

Апликација матичар

Нова Апликација Матичне Књиге урађена је у складу са Законом о матичним књигама и упутством о вођењу матичних књига. Рад на пројекту почео је у августу 2010. године а у потпуности је реализован ресурсима ЈКП ИНФОРМАТИКА.

Обука, на новој Апликацији, матичара, заменика матичара и административних радника почела је 09.02.2011.