Активна мрежна опрема - за прикључење корисника у ТК систем, ЈН 61/17 ОП | ЈКП Информатика

Активна мрежна опрема - за прикључење корисника у ТК систем, ЈН 61/17 ОП

Рок за достављање понуда : 
17.01.2018.