Aктивна мрежна опрема за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева, ЈН 46/17 ОП | ЈКП Информатика

Aктивна мрежна опрема за изградњу видео надзора Подграђе Тврђава и привод Милетићева, ЈН 46/17 ОП

Рок за достављање понуда : 
01.12.2017.