Вести

18.11.2011.
ЈКП ИНФОРМАТИКА је покренула процес тужења за неизмирена дуговања по рачунима Обједињене наплате комунално-стамбених услуга и то за период првих шест месеци (...
15.11.2011.
У овом месецу 951 домаћинстава на свом рачуну обједињене наплате добило је за уплату 0,00 динара. Минималан број бодова је 651 . Акција Плава кућна рачунаљка...
10.10.2011.
У овом месецу 857 домаћинстава на свом рачуну обједињене наплате добило је за уплату 0,00 динара. Минималан број бодова је 646 . Акција Плава кућна рачунаљка...
29.09.2011.
По Одлуци Скупштине града из 2009 године наплата сервиса одржавање видео надзора, вршила се преко рачуна Обједињене наплате за комунално стамбене услуге....
21.09.2011.
У овом месецу 806 домаћинстава на свом рачуну обједињене наплате добило је за уплату 0,00 динара. Минималан број бодова је 641 . Акција Плава кућна рачунаљка...

Pages