Za juni 2011 – oslobođeni plaćanja računa

U ovom mesecu 880 domaćinstava na svom računu objedinjene naplate dobilo je za uplatu 0,00 dinara. Minimalan broj bodova je 628.
Akcija Plava kućna računaljka pokazuje da zaista račun i uštedi. Odlukom grada Novog Sada, sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu omogućeno je, od novembra 2009., oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednogmesečnog računa.