Za januar 2011- oslobođeni plaćanja računa

Akcija Plava kućna računaljka pokazuje da zaista račun i uštedi. Odlukom grada Novog Sada, sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu omogućeno je, od novembra 2009., oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednogmesečnog računa.

U ovom mesecu nagrađeno je 728 domaćinstava a minimalan broj bodova je 595.