Video nadzor

Uvođenje telekomunikacione infrastrukture započeto je 2001. godine. JKP „Informatika“ Novi Sad je projekat izvodila iz vlastitih sredstava. Na inicijativu i uz finansijsku podršku Grada intenzivirani su radovi i projekat “Novi Sad bezbedan grad“ je zaživeo krajem 2009. godine. Ideja projekta bila je stvaranje humanijeg životnog okruženja i unapređivanje kvaliteta života građana na bazi savremene tehnologije kojom JKP „Informatika“ Novi Sad raspolaže. Projektom je predviđeno uspostavljanje video nadzora na ključnim lokacijama u gradu, u skladu sa odredbama o neugrožavanju privatnosti građana, a u nameri da Novi Sad postane bezbedan grad - građani sigurniji na ulici, u saobraćaju, a najmlađi bezbrižni u zabavištima, školama, dvorištima i igralištima.

Na samom početku, video nadzor je pokrivao svega 5 predškolskih ustanova i škola. Danas je video nadzorom, sa preko hiljadu kamera, pokriven veliki broj raskrsnica u gradu, gotovo sve škole i zabavišta, a na mrežu elektronskih komunikacija, kao preduslov izgradnje savremenog sistema video nadzora povezan je i veliki broj Domova zdravlja i Hitne pomoći. U planu je i proširivanje sistema na sve delove grada i prigradska naselja. Uvođenje video nadzora preko mreže elektronskih komunikacija Grada na područje Rumenke već je u toku, a autonomni sistemi naleze se u više prigradskih naselja.

Dosadašanja iskustva su pokazala da video nadzor bitno doprinosi bezbednosti građana, jer video snimci predstavljaju neoboriv dokaz protiv počinilaca, pa se na taj način predupređuju i eventualna buduća krivična dela.Video kamere su umrežene, a nadzorni centri se nalaze u prostorijama Policijske uprave grada i prate zbivanja na terenu 24 časa dnevno. Snimci zabeleženi video kamerama do sada su više puta bili ključni dokaz u slučaju krađa, saobraćajnih nesreća i nasilja u školskim dvorištima. Podaci zabeleženi video kamerama su poverljivi, a njihova zaštita je osigurana sistemom za upravljanje bezbednošću informacija (prema standardu ISO 27001), kao i preporukama Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Projekat video nadzora Novog Sada prezentovan je u više opština u Srbiji, a potvrda stručnih krugova o kvalitetu i jedinstvenosti nije izostala ni u međunarodnom okruženju. Sistem video nadzora obuhvata savremene video kamere visoke rezolucije, mrežu optičkih kablova i prateću opremu, a održavanje sistema uključuje prvenstveno servisiranje video kamera (popravka i zamena kamera sa novim i naprednijim modelima) i obnavljanje pokidanih kablova. Zahvaljujući svojim tehničkim resursima i ljudskom kapitalu JKP „Informatika“ Novi Sad je u mogućnosti da odraslima pruži bezbedno mesto za život, rad i druženje, najmlađima siguran kutak za igru i učenje, a svim građanima bezbedan grad Novi Sad.