UPD - Članarina za Udruženje preduzetnika

Oznaka usluge UPD
Naziv usluge Članarina za Udruženje preduzetnika
Opis i način obračuna

Za utvrđen iznos članarine zadužuje pravno lice (bez obzira koliko poslovnih prostora koristi). 

Korisnik uplate Udruženje preduzetnika
Cena

200,00 dinara