UGO - Članarina za Udruženje ugostitelja

Oznaka usluge UGO
Naziv usluge Članarina za Udruženje ugostitelja
Opis i način obračuna

Za utvrđen iznos članarine obveznik se zadužuje po prostornoj jedinici.

Korisnik uplate Udruženje ugostitelja
Cena

529,50 dinara