OGU Preračun i preraspodela energenta

Oznaka usluge OGU
Naziv usluge Preračun i preraspodela energenta
Opis i način obračuna

Zaduženja za preračun i preraspodelu energenta  obračunava se na osnovu ugovora između stambene zajednice i firme koja se bavi navedenim poslovima, a na osnovu  Odluke stambene zajednice  donešene u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i dr.

Korisnik uplate Firma koja vrši preračuni preraspodelu energenta po ugovoru.
Cena

Cena je definisana ugovorom.