ODG - Tekuće održavanje gasnih uređaja

Oznaka usluge ODG
Naziv usluge Tekuće održavanje gasnih uređaja
Opis i način obračuna

Zaduženja tekućeg održavanja gasnih uređaja obračunavaju se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme koja se bavi održavanjem gasnih uređaja. Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice ( u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i članom 5. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl. Glasnik RS br 43/93). Ova Odluka donosi se većinom glasova članova skupštine stambene zajednice ili u skladu sa pravilima vlasnika.

Korisnik uplate Firma koja vrši tekuće održavanje gasnih uređaja po Ugovoru.
Cena

Cena je definisana Ugovorom.