HID - Tekuće održavanje hidro uređaja

Oznaka usluge HID
Naziv usluge Tekuće održavanje hidro uređaja
Opis i način obračuna

Zaduženja tekućeg održavanja hidro uređaja obračunavaju se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme koja se bavi održavanjem hidra uređaja. Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice (u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl. Glasnik RS br. 104/2016 i članom 5. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl. Glasnik RS br. 43/93). Ova Odluka donosi se većinom glasova članova skupštine stambene zajednice ili u skladu sa pravilima vlasnika.

Korisnik uplate Firma koja vrši tekuće održavanje hidro uređaja po Ugovoru.
Cena

Cena je definisana Ugovorom.