Nabavka licenci za zaštitu korisničkih računara, JN 51/17 MV