INFORMACIJE O FORMIRANJU RAČUNA ZA MESEC APRIL 2021. GODINE

Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec april 2021. godine je završena. U distribuciji će se naći 170.776 računa za stambene prostore i 11.001 računa za poslovne prostore.
 
 
 
Period za obračun duga: za stambene prostore je  od  04/2018 do 03/2021 i za poslovne prostore je od 04/2018 do 03/2021 godine.
 
 
 
U akciji Plava kućna računaljka broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 121 ( 1160 min. broj bodova).