За јануар 2011- ослобођени плаћања рачуна

Акција Плава кућна рачунаљка показује да заиста рачун и уштеди. Одлуком града Новог Сада, суграђанима који су редовно измиривали своје обавезе према градском комуналном систему омогућено је, од новембра 2009., ослобађање плаћања укупне обавезе једногмесечног рачуна.
У овом месецу награђено је 728 домаћинстaва а минималан број бодова је 595.