Телекомуникације

Огранак за телекомуникационе технологије бави се пословима изградње, одржавања и пружања услуга  телекомуникационог система.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је предузеће чији је примарни циљ унапређење телекомуникационог система Града. Изградња оптичке инфраструктуре започета је 2002. године са циљем да функционално повеже све интерактивне сервисе Града Новог Сада. Захтеве високих битских брзина, високе поузданости и расположивости ефикасно могу да обезбеде практично само савремене телекомуникације базиране на оптичкој инфраструктури. Из тог разлога је опредељење да се у изградњи и развоју комуналне комуникационе инфраструктуре Града Новог Сада комунална комуникациона мрежа гради оптичким кабловима.

Модеран и скалабилан систем, јединствен у Србији, иницијално је био инвестиција ЈКП „Информатика“ Нови Сад како у материјалном, тако и у хуманом и техничком смислу. Међутим, од 2007. године препознат је значај овог пројекта за будућност Града као и значај у свакодневној примени у животу грађана.

Телекомуникациона оптичка инфраструктура од 2008. године добија статус инфраструктуре од комуналног значаја. На овај начин, стављен је знак једнакости са значајем водовода и топлане у свакодневном функционисању Града. По Одлуци ЈКП „Информатика“ Нови Сад је предузеће које обавља послове изградње, одржавања и пружања услуга телекомуникационог  система.

Телекомуникације и сервиси:

  • Надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи
  • Формирање сета техничких услова и документације неопходне за прикључење
  • Издавање сагласности за пројектну документацију
  • Технички пријем и прикључење на оптичку телекомуникациону инфраструктуру
  • Управљање, контрола и експлоатација телекомуникационих система
  • Пројектовање, изградња и одржавање LAN и MAN мрежа
  • Бежични интернет
  • Видео надзор јавних површина
  • IP телефонија

Данас, захваљујући MAN мрежи великог капацитета, која се састоји од преко 200 км оптичких каблова положених на ужем и ширем терену града, више од 75% територије Новог Сада покривено је оптичким кабловима, а повезивање удаљених тачака по граду се обавља преко WIFI технологије.