Informacioni sistem gradskih uprava

Skupština grada

 • Priprema materijala za sednice Skupštine grada
 • Izbori

Služba Skupštine grada

 • Biblioteka

Služba izvršnih organa

 • Evidencija i praćenje akata
 • Evidencija i praćenje projekata EU
 • Evidencija i praćenje primedbi
 • Web prezentacija grada Novog Sada
 • Eportal
 • Administrativni postupci

Gradsko veće

 • Priprema materijala za sednice Gradskog veća

Gradska uprava za saobraćaj

 • Knjigovodstveni sistem

Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove

 • Legalizacija
 • Poslovni sistem za urbanizam i stambene poslove
 • Registar investitora
 • Web uvid u registar investitora

Gradska uprava za privredu

 • Registar radnji i radnih organizacija

Gradska uprava za finansije

 • Trezor
 • Knjigovodstveni sistem
 • Evidencija kadrova
 • Obračun zarada i ostalih osplata
 • Evidencija i praćenje akata

Gradska poreska uprava

 • Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta
 • Web uvid u naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta
 • Web prezentacija Gradske poreske uprave

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu

 • Poslovni sistem iz oblasti socijalnu zaštite
 • Poslovni sistem iz oblasti dečije zaštite
 • Poslovni sistem iz oblasti boračko-invalidske zaštite
 • Poslovni sistem za ostvarivanje prava izbeglih i prognanih lica

Gradska uprava za opšte poslove

 • Matične knjige
 • Virtuelni matičar
 • Birači
 • Knjigovodstveni sistem mesih zajednica
 • Obračun zarada mesnih zajednica
 • Evidencija kadrova mesnih zajednica

Služba za zajedničke poslove

 • Knjigovodstveni sistem
 • Obračun putnih troškova

Gradska uprava za inspekcijske poslove

 • Evidencija kadrova
 • Dispečer sistem

Gradska uprava za sport i omladinu

 • Web prezentacija Gradske uprave za sport i omladinu
 • Web prezentacija sportsko-rekreativnog kluba „Super aktivan“

Gradske robne rezerve

 • Knjigovodstveni sistem

Zaštitnik građana

 • Evidencija i praćenje akata
 • Web prezentacija Zaštitnika građana