Nadzorni odbor

 Nadzorni odbor u JKP „Informatika“ Novi Sad: