Извештај о реализацији програма пословања за 2023. годину