Microsoft лиценцирање путем трогодишњег уговора, JН 14/20 ОП