INFORMACIJE O FORMIRANJU RAČUNA ZA MESEC SEPTEMBAR 2021. GODINE

Obrada računa objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za mesec septembar 2021. godine je završena. U distribuciji će se naći 173.028 računa za stambene prostore i 11.007  računa za poslovne prostore.
 
 
 
Period za obračun duga: za stambene prostore je  od  09/2018 do 08/2021 i za poslovne prostore je od 09/2018 do 08/2021 godine.
 
 
 
U akciji Plava kućna računaljka broj oslobođenih obveznika u ovom mesecu je 181 ( 1211 min. broj bodova).