ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец април 2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 170.776 рачуна за стамбене просторе и 11.001 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  04/2018 до 03/2021 и за пословне просторе је од 04/2018 до 03/2021 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 121 ( 1160 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.