Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2018. godinu