HLV - Hladna voda

Ознака услуге HLV
Назив услуге Hladna potrošna voda
Опис и начин обрачуна
Vodomere očitavaju inkasanti JKP "Vodovod i kanalizacija" jednom mesečno, a u slučaju kada se iz nekog razloga vodomer ne očita, zadužuje se paušalno-akontacijom u visini prosečnog mesečnog utroška. Potrošači u dogovoru sa  zaposlenima u JKP „Vodovod i kanalizacija“ mogu da dostave stanje sa vodomera telefonom na 48 83 364 ili 48 83 366, a za poslovne potrošače dostpan je telefon 48 83 374. Stanje se može dostaviti i putem elektronske pošte na e adresu kontakt.centar@vikns.rs
 
 
Kada jedan vodomer snabdeva više stambenih ulaza, ili kada jedan ulaz učestvuje u raspodeli utroška sa više vodomera, ukupna potrošnja tako uzetih vodomera i ulaza deli se na sve članove domaćinstva u stanovima koji su povezani sa zajedničkim vodomerom, a zatim se pripadajući deo množi jediničnom cenom po kubnom metru. Zbog toga je izuzetno važno prijaviti tačan broj članova domaćinstva. Za promenu broja članova u stambenim zajednicama zadužen je upravnik/profesionalni upravnik stambene zgrade.
Cena po kubnom metru zavisi od toga da li je potrošač u grupi stambenih ili poslovnih potrošača, a blok-tarifa za korisnike stambenih prostora se primenjuje prema zvaničnom tumačenju racionalne potrošnje (trenutno je to 5 kubnih metara po članu domaćinstva za hladnu potrošnu vodu). Do ove granice primenjuje se redovna cena po kubnom metru, a iznad nje uvećana cena po blok-tarifi.
 
 
 
Prilikom obračuna potrošnje, uzimaju se u obzir i neutrošeni kubici iz prethodnog meseca (do 5 m³ /članu) i ta razlika se takođe obračunava po redovnoj ceni.
 
 
Корисник уплате JKP "Vodovod i kanalizacija", Novi Sad
Цена
Cena usluge sa uračunatim PDV-om je:
 
Za individualne potrošače ukupan iznos 112,09 dinara/m3
 
Hladna potrošna voda 68,76 dinara
 
Odvođenje otpadnih voda 43,33 dinara
 
         
 
Blok tarifa za individualne potrošače (obračunava se za potrošnju veću od 5 m³ po članu domaćinstva) 205,33 dinara/ m³
 
Hladna potrošna voda 162,00 dinara
 
Odvođenje otpadnih voda 43,33 dinara
 
Cene su izražene u dinarima za 1 m³vode. PDV je uračunat u cenu. Cenovnik se primenjuje od 01.08.2023.
 
 
Za poslovne potrošače ukupan iznos 263,90 dinara
 
 Hladna potrošna voda 162,00 dinara
 
 Odvođenje otpadnih voda  101,90 dinara