HLV – STUDENÁ VODA

Ознака услуге HLV
Назив услуге STUDENÁ VODA
Корисник уплате ЈКП "Водовод и канализација", Нови Сад