Misija i vizija

Misija JKP „Informatika“ Novi Sad je da na temelju postojećeg znanja, kapitalnih i humanih resursa zadovolji potrebe građana, gradskih ustanova i drugih privrednih subjekata za telekomunikacionim, informatičkim, informacionim, stambeno komunalnim proizvodima i uslugama. Misijom su određene osnove koje usmeravaju napor zaposlenih u cilju uspešnog rada i razvoja Preduzeća. Svoju osnovnu misiju  - zadovoljenje potreba i zahteva korisnika, JKP „Informatika“ Novi Sad ostvaruje:
 
održavanjem i razvojem integralnog informacionog sistema Grada Novog Sada,
održavanjem, razvojem i uvođenjem novih segmenata Opšteg informacionog sistema
aktivnim ulogom u primeni informacione i komunikacione tehnologije
implementacijom savremenih saznanja u sve osnovne i prateće delatnosti Preduzeća
 
Vizija JKP „Informatika“ Novi Sad
 
Opredeljeni smo da se sve usluge pružaju i planiraju sa najvišim etičkim principima koji uključuju  potpunu  posvećenost  potrebama  i  očekivanjima  korisnika,  uz  poštovanje  svih zahteva.  Održavanje  visokog  kvaliteta  usluga  koje  zaposleni  mogu  da  pruže  postiže  se neprekidnim usavršavanjem, u oblasti poslovanja firme što je jedan od osnova za dalji razvoj preduzeća. Stalnim praćenjem i analiziranjem realizacije zadovoljstva korisnika na pružene usluge možemo obezbediti i unaprediti stabilan rast i razvoj Preduzeća. Sinergija  informatičke  i  humane  komponente  života,  kroz  određivanje  savremene telekomunikacione i informatičke tehnologije građanima, Gradu i poslovnim subjektima i izgradnja  pozicije  autoriteta  na  tržištu  telekomunikacija,  informacionih  sistema,  baza podataka, knjigovodstveno - pravnih i komunalno -stambenih usluga, treba da obezbede da Novi Sad bude grad budućnosti. JKP „Informatika“ Novi Sad u svakom domu kao servis integrator kroz  savremene  informaciono -komunikacione  tehnologije  –teži  da  približi  Grad korisnicima usluga.