ДЕР-Дератизација и дезинсекција

Ознака услуге ДЕР
Назив услуге Дератизација - дезинсекција
Опис и начин обрачуна

Површина простора множи се са јединичном ценом. Ова ставка се не обрачунава за насељена места Ченеј, Кисач и Степановићево.

Корисник уплате Циклонизација А.Д. Нови Сад
Цена

- стамбена намена 0,4294 дин/ m²

- пословна намена 1,5030 дин/ m²
 

Цена сервиса Сремски Карловци:
стамбена намена  0,4294 дин/ m²
пословна намена  1,503 дин/ m²